Skolen

Skolen vår ble startet som en bacheloroppgave utført av Prosjekt Uganda, 5 unge menn fra HiB. De tegnet, prosjekterte og bygget sanitær-hus, lærerrom, bibliotek og 2 klasserom som Chime overtok driften av.
Chime fullførte skolen, med til sammen 7 klasserom, i 2015.

Uttalelse fra Arthur og Hamid:

  • Our community lacked a proper school where kids could get proper education. The available shanty schools were under trees, in shelters that were very improper for a learning environment.
  • There was need to give the kids within our community hope and to remind them that education is not luxury but rather a neccesity and to keep kids away from crime and other counter productive activities that would ruine their lives