Om chime

Visjonen vår:
Chime skal være grisegode på å gjøre gründere av ekstremt fattige kvinner.

Verdiene vi står for:
Glede
Pålitelighet
Utvikling

Hovedmålet til Chime er å få mennesker ut av ekstrem fattigdom.
Hovedmiddelet for å få dette til er gris.

Å skape bonde-gründere er og skal være Chime sin hovedoppgave!
De som får tilbud fra Chime til å være med i programmet vårt, skal være ekstremfattige kvinner i Uganda.

Chime startet i juli 2009 med Jenfrid sin første reise til Uganda og Butiki.
Oktober samme år sendte hun nedover penger til de første 21 grisene og en ny æra var satt i pilotlandsbyen Butiki!

Den første tiden ble det sendt penger fra Norge kun til innkjøp av griser for utlån til ekstremfattige kvinner i Uganda.

Hele tiden mens pilotprosjektet med griser som microlån pågikk i Butiki, evaluerte vi i Chime Norge sammen med Chime Uganda prosjektet vårt.
Vi kom frem til en god modell og denne modellen settes ut i nye landsbyer.

Den første store investeringen vi gjorde var da vi fikk pengegave fra Stiftelsen Balder til å kjøpe inn en bil til Chime Uganda, den ble først og fremst benyttet til transport av griser og kontroll av griseprosjektet.
Fra 2011 har «Chime-basaren» vert et årlig viktig bidrag til arbeidet vårt.
Det en flott gjeng av frivillige hjelpere som trår til for Chime.

De aller fleste midlene som kom de var gaver fra – og salg av gris til privatpersoner.

Vi fortsatte med å samle inn penger og bygget Chime-huset som i dag inneholder klinikk, fødestue, laboratorium, undersøkelsesrom, apotek, produksjonslokaler for «MamaKit», kurslokaler, som også benyttes av skolen, og kontor for Chime.
Apoteket ble åpnet først og så klinikken etter hvert som den ble ferdigstilt.

I tilknytning til Chimehuset, som har innlagt vann, elektrisitet og internett, har vi bygget et godt fungerende sanitæranlegg med dusj og toaletter.

Vi inngikk samarbeid med Prosjekt Uganda, 5 unge, flotte ingeniører på Høyskolen i Bergen. Disse guttene prosjekterte og tegnet et skolebygg for Chime som sin bachelor-oppgave.

I tillegg samlet de inn penger og bygget første trinn på Chime Elementary Primary School i Butiki, samt et flott sanitæranlegg med septiktank og rensegrøft.

De fem guttene gjorde et svært arbeid!
Etter det har Chime bygget 5 klasserom til på skolen, og har dermed en fullverdig skole med 7 klasserom.

Alle i Chime Uganda har gjort mye frivillig ulønnet arbeid, kun penger til å dekke dieselforbruk og litt administrasjon har blitt sendt nedover.
De siste 3 årene har vi også gitt lønn til Arthur og Hamid.

I Norge, som i Uganda, bygger vi hele tiden nettverk av frivillige hjelpere,

og alle fra Norge, selv om de reiser i Chime sin regi, betaler privat for reiser og opphold.