Klinikken

Klinikken og apoteket går bra.
Målet var at de økonomisk sett skulle stå på egne ben fortest mulig og ikke bli sponset av Chime Norge. Det har vi klart.
Vi redder spesielt mange barn ved klinikken vår. Barn har en tendens å ikke si fra før de er altfor syke, slik blir det vanskelig å nå frem til sykehuset i byen tidsnok og liv kan gå tapt.

Vi hjelper også flere voksne mennesker fra malaria og andre dødelige sykdommer.

Staben ved klinikken vår er stabil, clinic officer bor lokalt og er tilgjengelig ved behov hele døgnet.